Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo k pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t. i. Bele knjige), saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bodo med drugim organizirali širše javne razprave in obenem oblikovali ožje delovne skupine, ki bodo pomembno doprinesle k vsebini razprav in oblikovanju izhodišč o ureditvi področja vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih. Nevladne organizacije vabijo k sodelovanju.

MIZŠ vabi zainteresirane, da s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo prispevajo k sooblikovanju strateškega dokumenta, ki bo tlakoval prihodnost na področju vzgoje in izobraževanja za prihodnje generacije.

V kolikor bi vas takšno sodelovanje zanimalo, prosijo, da jim posredujete predlog članice/člana, ki bi s svojimi predlogi pomembno prispeval/-a k pripravi omenjenega dokumenta. Vaše predloge članice/člana (predlagamo, da imenujete predstavnika/-ico in njenega/njegovega namestnika/-ico) sprejemajo do 25. marca 2019 do 16. ure na elektronskem naslovu: pobuda.mizs@gov.si.

Obenem pa vas vljudno vabijo tudi k udeležbi na prvi širši javni razpravi, ki bo v petek, 29. marca 2019, ob 15. uri v veliki dvorani ministrstva (Ljubljana, Masarykova cesta 16, pritličje). Prijave zbirajo na naslednji povezavi: https://tinyurl.com/y23tstd9. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti vljudno prosijo, da se prve javne razprave udeleži samo eden predstavnik/-ica organizacije. V nadaljevanju pa bodo vabljeni na strokovna srečanja.