Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se začeli javni posveti o prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja. Prvega posveta, ki se je zgodil v Ljubljani v petek, 29. marca 2019, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih … Posveta se je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA.

»Veliko predlogov za prenovo izobraževalnega sistema, ki so bili podani v razpravi, gre zlasti v smeri večjega zaupanja v strokovnost učiteljev, večje avtonomije učiteljev, administrativne razbremenitve, prevetritve učnih načrtov, zagotavljanja sistema kakovosti poučevanja, krepitve vzgojne vloge šole, zagotavljanja pravočasne obravnave in enotnih kriterijev za otroke s posebnimi potrebami, dviga motivacije otrok za šolo ipd.«

S strani nevladnih organizacij (NVO) je veliko predlogov poudarilo potencial, ki ga imajo NVO za šolstvo, posebej z izkušnjami s terena in strokovnostjo na svojih področjih, za kar si želijo, da bi ministrstvo bolj prepoznalo. Predvsem NVO, ki prinašajo vsebine, kot je aktivno državljanstvo, naslavljanje družbenih neenakosti in podobno, vidijo potencial v večjem vključevanju denimo pri predmetih državljanske kulture. S strani NVO in predvsem mladinskega sektorja je bilo tudi veliko pobud za večje prepoznavanje pomena neformalnega učenja in pomembnost povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja.

Več in povezavi do posnetkov posveta na spletni strani MIZŠ.