Objavljeno je poročilo v sklopu projekta Bridge 47 »Global citizenship education (GCE) for unknown futures: mapping past and current experiments and debates« (Globalno učenje za neznane prihodnosti: mapiranje preteklih in sedanjih eksperimentov in debat), ki ga je pripravil Rene Suša. Poročilo odgovarja na tri ključna vprašanja: kakšen je pomen globalnega učenja za naše družbe; kakšen je učinek globalnega učenja na naše družbe; in zakaj je globalno učenje odgovor na globalne izzive?

»Raziskava kot glavni metodološki pristop za odgovarjanje na ta vprašanja uporablja socialno kartografijo. Ta metodologija mapira različne debate in pristope (diskurze) na specifičnih področjih, da bi ponudila kompleksnejšo analizo številnih perspektiv ali razumevanj ključnih izzivov in konceptov. Poročilo se začne s predstavitvijo glavnih debat na področju globalnega učenja (GU) v zadnjih desetih letih, s pregledom različnih razumevanj GU skozi primere iz političnih okvirov (Maastrichtska deklaracija, UNESCO, OECD), kot tudi akademskih raziskav o GU. Skozi prepoznavanje različnih razumevanj se nadaljuje v osnutek možnih okvirov za razvijanje (novih) partnerstev znotraj in onkraj sektorja GU, ki poskuša integrirati raznolike možne prispevke različnih pristopov brez potrebe po širšem konsenzu (ali najmanjši skupni imenovalec) kot podlago za sodelovanje. V tretjem delu poročilo predstavi mapiranje različnih pristopov h GU in z GU povezanih projektov, partnerstev in iniciativ, ki so bile pregledane kot primeri za to raziskavo in so vključeni tudi v spletno knjižnico Bridge 47.«

Poročilo v angleščini je v celoti na voljo tukaj.


Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi