Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost v petek, 26. 4. 2019 izvedla delavnico globalnega učenja za mlade podjetnike, vključeni v program Ustvarjalnika. Tema delavnice je bila pravična trgovina.

Mladi podjetniki so spoznavali načela pravične trgovine in dostojnega dela ter na kaj vse morajo biti pozorni pri načrtovanju in uresničevanju podjetne ideje, da ne bodo izkoriščali ljudi, škodovali naravi ali pretirano izkoriščali naravnih virov.

Namen delavnice globalnega učenja v povezavi s podjetništvom je bil, da začnejo razmišljati širše o vplivu njihovega izdelka/storitve oziroma o sestavnih delih, ki so za izdelavo njihovega izdelka potrebni.

Udeleženci so preko izkustvene aktivnosti spoznali slabosti hitre mode in alternativne načine proizvodnje – pravičnotrgovinske izdelke in storitve – ter bili pozvani, da svoje ideje oblikujejo na bolj pravičnotrgovinski način. V diskusiji smo preučili, kako bi lahko njihovi izdelki bili še bolj trajnostno naravnani. Mladim podjetnikom je platforma SLOGA ponudila tudi možnost individualnega svetovanja, kar so nekateri udeleženci delavnice že izkoristili.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti.

Udeležencem delavnice smo predstavili tudi možnost, da se njihove ideje potegujejo tudi za nagrado na izboru za naj etično idejo ob zaključku projekta.


Projekt financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik