V sklopu projekta D’BASKET, ki ga PiNA izvaja skupaj z drugimi partnerji iz Italije, Hrvaške in Slovenije, so izvedli 5-dnevno usposabljanje v Pulju. Trening je bil primarno namenjen učiteljem osnovnih šol, ki so lahko poglobili svoje znanje o metodah, pristopih in načinih vpeljave neformalnega izobraževanja v šole kot del kurikula.

Že pred izvedbo delavnice so partnerji projekta pripravili priročnik, v Pulju pa so teoretično znanje prenesli še v prakso. 12 učiteljev iz 3 držav je razvijalo in iskalo možnosti testiranja in uporabe novih metodologij in orodij v obstoječih šolskih učnih načrtih na področjih podjetnosti, večkulturnosti ter medijske pismenosti učencev osnovnih šol.

Trening je potekal v Pulju na OŠ Veli Vrh Pula med 11. in 15. septembrom, ob koncu treninga pa je nastal tudi video.

Več o projektu: klik