Iz Humanitasa obveščajo, da so za šolsko leto 2018/2019 že prenonovili ponudbo delavnic globalnega učenja, ki so primerne tako za šole, učitelje kot za podjetja, nevladnike  in druge, ki jih zanimajo te teme.

Delavnice in usposabljanja globalnega učenja na podlagi praktičnih primerov, predmetov iz našega vsakdana raziskujejo delovanje potrošniške družbe ter globalne posledice (tako družbene kot okoljske) neomejenega razmaha proizvodnje dobrin. Raziskovanje delovanja mednarodne trgovine vodi udeležence k spoznanju o prepletenosti delovanja svetovnega gospodarskega sistema, slednje vodi k odkrivanju uničujočij posledic delovanja le-tega na življenja milijonov ljudi, katerih osebne zgodbe so zapisane v številnih stvareh, ki jih uporabljamo vsak dan. Posebno pozornost namenjajo vprašanju možnosti družbeno in okoljsko odgovornega delovanja posameznikov kot potrošnikov.

Delavnice potekajo po načelih neformalnega izobraževanja. Izvajajo jih po vsej Sloveniji skozi celotno šolsko leto in so pripravljene za različne starostne skupine (predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študenti, odrasli). Najprimernejše število udeležencev v skupini je med 10 in 20. Program delavnic je zastavljen modularno, možna je prilagoditev trajanja programa od 8 do 15 ur ter (priporočljivo) vzporedno izobraževanje učiteljev.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani.