Organizacije

[av_one_full first]

[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ custom_class=”]
[av_tab title=’SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Sloga je članica Evropske konfederacije nevladnih organizacij za razvoj in pomoč – CONCORD in Evropske mreže EUROSTEP.

Ime: SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Sedež: Povšetova 37,
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 542 14 42
Faks: 01/542 14 24
E.pošta: info@sloga-platform.org
Splet: www.sloga-platform.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Amnesty international Slovenija’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Amnesty international Slovenija

Amnesty International je globalno gibanje 3,2 milijona ljudi, ki že 50 let spreminjamo svet. Prizadevamo si za izpustitev zapornikov vesti, sojenje mučiteljem, zagotavljanje pravice žrtvam, spreminjanje pravnih standardov, skratka za lepši svet, kjer bodo vse človekove pravice spoštovane povsod in za vsakogar.

Za svoja prizadevanja smo leta 1977 dobili tudi Nobelovo nagrado za mir.

Amnesty International se pri svojih raziskavah in ukrepih osredotoča na preprečevanje in odpravo hudih zlorab človekovih pravic. To so pravice do telesne in duševne celovitosti, svoboda vesti in izražanja ter pravica do nediskriminacije.

Ime: Društvo Amnesty International Slovenije
Naslov: Beethovnova ulica 7
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 426 93 77
Faks: (01) 426 93 65
E.pošta: amnesty@amnesty.si
Splet: www.amnesty.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo Afriški center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo Afriški center

Društvo Afriški center je nevladna organizacija, ki združuje Afričane živeče na območju RS, ter vse, ki imajo željo preko društva sodelovati na različnih področjih povezanih z Afriko. V Društvu Afriški center sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi nevladnimi organizacijami in smo člani Evropske mreže proti rasizmu (ENAR), Evropske mreže za boj proti revščini in socialni izključenosti (EAPN Slovenija) ter fundacije Anna Lindh, evropsko-mediteranske mreže za dialog med kulturami.

Center deluje na področjih izobraževanja, prostovoljstva, informiranja, kulture, socialnih zadev, pomoči, razvoju ter športu in turizmu.

Ime: Društvo Afriški center
Naslov: Tržaška 2
1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0) 59 020 318
Mobilni: +386 (0) 31 683 543
E.pošta: info@afriski-center.si
Splet: www.afriski-center.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo Edirisa Slovenije’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo Edirisa Slovenije

Društvo Edirisa Slovenije je neprofitna nevladna organizacija, ki podpira in razvija razvojne projekte v Afriki; hkrati pa si prizadeva ozaveščati slovensko javnost o globalnih vprašanjih ter krepiti medkulturni dialog.

Ime: Društvo Edirisa Slovenije
Sedež: Demšarjeva cesta 5
4220 Škofja Loka
Telefon: 051 603 496
031 694 002
E.pošta: info@edirisa.si
Splet: www.drustvoedirisa.wordpress.com

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo Focus’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo Focus

Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Ime: Focus, društvo za sonaraven razvoj
Sedež: Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
Pisarna: Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5154080
01 59071325
E.pošta: info@focus.si
Splet: www.focus.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo Ključ’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo Ključ

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Delujemo nacionalno, regionalno (JV Evropa) in transnacionalno (IT, SP).

Smo najmočnejši slovenski akter tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovini z ljudmi.

Naše osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovini z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Ime: Društvo Ključ
Poštni predal: p.p. 1646,
1001 Ljubljana
Brezplačna tel. številka: 080 17 22
E.pošta: info@drustvo-kljuc.si
Splet: http://www.drustvo-kljuc.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo SOS telefon’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo SOS telefon

Društvo je namenjeno reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske in otroke – žrtve nasilja v družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah, v okviru osnovnih in spremljevalnih programov društva.

Ime: Društvo SOS telefon
Poštni predal: p.p. 2726,
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 544 35 13
01/ 544 35 14
Faks: 01/ 524 19 93
E.pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Splet: www.drustvo-sos.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Društvo za združene narode za Slovenijo – UNAS’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Društvo za združene narode za Slovenijo – UNAS

Glavni cilj društva je bil izoblikovan že ob ustanovitvi, in sicer obveščanje javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih ZN. S ponosom lahko rečemo, da smo ta cilj izpolnili, mnogi dosežki in uspehi pa kažejo, da smo ga celo presegli. Danes je Društvo za ZN za Slovenijo vitalna organizacija civilne družbe, ki skrbi za širitev idealov in ciljev ZN v Sloveniji. Njegova osrednja naloga je še vedno zbiranje in ponujanje informacij o vlogi in dejavnostih ZN; v ta namen vzdržujemo knjižnico z velikim številom informativnih in specializiranih publikacij ZN ter njihovih agencij pa tudi drugo literaturo s sorodno tematiko.

Ime: Društvo za združene narode za Slovenijo – UNAS
Naslov: Cankarjeva 1/II,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 251 07 08
Faks: (01) 251 07 08
E.pošta: info@unaslovenia.org
Splet: www.unaslovenia.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Ekvilib inštitut’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Ekvilib inštitut

V sklopu svojega delovanja spodbujamo in podpiramo politike in prakse, ki prispevajo k družbeni odgovornosti vseh akterjev v globalnem razvoju ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi. Pri svojem delu uporabljamo interdisciplinaren in strokoven pristop ter si prizadevamo za nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje, tako nas samih kot širše javnosti.

Ime: Ekvilib inštitut
Naslov: Medvedova 28,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 430 37 51
Faks: 059 035 581
E.pošta: info@ekvilib.org
Splet: www.ekvilib.org

[/av_tab]
[av_tab title=’HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti

HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, se zavzema za manj priviligirane skupine prebivalstva v Sloveniji in drugod po svetu. S pomočjo globalnega učenja, medkulturnega dialoga in razvojnega sodelovanja širi zavedanje o soodvisnosti nas vseh in pomenu uveljavljanja človekovih pravic ter spodbuja spoštovanje raznolikosti.

Naše poslanstvo je ozavestiti ljudi o globalnih problemih in izzivih (kot so npr. revščina, prekomerno potrošništvo, vedno večji razkorak med ekonomsko različno razvitimi deli sveta) ter skozi izobraževanje in informiranje spodbuditi ljudi k dejavnemu vključevanju v družbo in družbi odgovorno življenje.

Ime: Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas
Naslov: Resljeva ulica 48
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 (0) 1 430 03 43
E.pošta: info@humanitas.si
Splet: www.humanitas.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Inštitut za afriške študije’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Inštitut za afriške študije

Ime: Inštitut za afriške študije
Sedež: Cankarjeva 1/2,
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 241 02 90
Mobilni: 051/ 321 193
Faks: 01/ 425 16 73
E.pošta: institute@african-studies.org
Splet: www.african-studies.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Kulturno ekološko društvo Smetumet’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Kulturno ekološko društvo Smetumet je posledica kritičnega razmišljanja in prevpraševanja problematike odpadkov in odnosa družbe do okolja ter soljudi. Skozi spoj umetnosti, ekologije, oblikovanja in igranja problematiziramo posameznikov odnos do narave, potrošnje, odpadkov in sodobnega načina življenja.

Aktivno, uspešno in vse bolj obširno delujemo od leta 2007. Smo maloštevilen a uspešen, povezan, entuziastičen in energičen tim z inovativnim ter iskrenim pristopom do svojega dela.

Ime: Kulturno ekološko društvo Smetumet
Sedež: Malgajeva 7
1000 Ljubljana
E.pošta: smetumet@gmail.com
Splet: www.smetumet.com
www.smetumet.blogspot.com
www.facebook.com/smetumet

[/av_tab]
[av_tab title=’Matafir, društvo za medkulturne povezave’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Matafir, društvo za medkulturne povezave

Društvo Matafir je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje predvsem na področju globalnega učenja, razvojnega sodelovanja, migracij, medkulturnega dialoga in človekovih pravic. Namen društva je prispevati k medkulturnemu razumevanju in povezovanju ter spodbujati prizadevanja za globalno solidarnost.

Tel.: +386 (0) 41868342
Sedež: Zavetiška 5, 1000 Ljubljana

E.pošta: info@matafir.org
Splet: www.matafir.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Mednarodni afriški forum’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Mednarodni afriški forum

Naslov: Povšetova 37,
1000 Ljubljana
E.pošta: inouhoum2@yahoo.fr, afriskiforum@yahoo.com

[/av_tab]
[av_tab title=’Misijonsko središče Slovenije’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Misijonsko središče Slovenije

Misijonsko središče Slovenije si prizadeva povezovati delo naših misijonarjev in delo naših župnij. Zato deluje preko raznih dejavnosti: misijonska molitvena zveza – molitvena podpora misijonom, botrstvo – pomoč pri šolanju konkretnemu otroku v nerazvitem svetu, misijonska vas, misijonska obzorja – revija, ki govori o delu naših misijonarjev, MIVA – zbiranje sredstev za nakup novih misijonskih avtomobilov, adventna akcija “Otroci za otroke” – pomoč najrevnejšim otrokom po svetu, trikraljevska akcija – podpora projektov slovenskih misijonarjev, zbiranje darov za posamezne misijonarje in njihove projekte.

Ime: Misijonsko središče Slovenije
Naslov: Kristanova ulica 1,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 300 59 50
Faks: (01) 300 59 55
E.pošta: missio@rkc.si
Splet: www.missio.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Pantea’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Pantea

Posebnost organizacije Pantea je, da spodbuja samozavedanje. Zavedanje samega sebe, svojih navad, vrednot, prepričanj, strahov, sposobnosti in drugih programčkov, ki smo jih pridno negovali skozi življenje. S coachingom, terapijami, delavnicami in seminarji podpira vse, ki želijo uresničevati svoje lastne želje na svoj način in globoko verjame, da je vse preprosto mogoče (simply possible).

Ime: Pantea
Naslov: Cesta na Kremenco 12,
6230 Postojna
Telefon: 041 397 114
E.pošta: nina@pantes.si
Splet: www.pantea.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

PIC je pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Na PIC nudimo strokovno pravno podporo posameznikom, ranljivim skupinam in nevladnim organizacijam pri uveljavljanju in varstvu pravic ter krepitvi njihovega položaja v družbi.
PIC od 13.2.2010 dalje brezplačno pravno pomoč nudi le še:
– invalidom včlanjenim v katero izmed društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije ZDIS,
– članom Društva revmatikov Slovenije,
– članom društev Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije,
– prosilcem za mednarodno zaščito,
– občini Logatec in občini Medvode na sedežih občine.
Ime: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Naslov: Metelkova 6,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 521 18 88(01) 521 18 88
E.pošta: pic@pic.si
Splet: www.pic.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Seecran’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Seecran

Ime: Seecran
Naslov: Metelkova 6,
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 438 52 50
01/ 438 52 55
Faks: 01/ 432 33 83
E.pošta: info@seecran.org
Splet: www.seecran.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Slovenska filantropija’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Različne aktivnosti združujemo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Ime: Slovenska filantropija,
Združenje za promocijo prostovoljstva
Sedež: Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
Telefon: 386 (0)1 430 1288
386 (0)1 433 4024
386 (0)1 433 5106
Faks: 386 (0)1 430 1289
Splet: www.filantropija.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Slovenska Karitas’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Slovenska Karitas

Karitas v Sloveniji uresničuje socialno pastoralno poslanstvo Cerkve s tem, da pričuje za evangeljsko ljubezen in jo udejanja tako, da pomaga vsakemu človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in sodeluje z drugimi karitativnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi.

Ime: Slovenska Karitas
Sedež: Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 300-59-60
Faks: (01) 232-31-86
E.pošta: info@karitas.si
Splet: www.karitas.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Unicef’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Slovenska fundacija za UNICEF

UNICEF Slovenija je eden od 36 UNICEF-ovih nacionalnih odborov, ki delujejo v industrijsko razvitih državah. Je nepridobitna nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom, da zastopa UNICEF-ovo poslanstvo v Sloveniji in danes deluje kot fundacija. Medsebojno partnerstvo med UNICEF-om in UNICEF-om Slovenija temelji na zaobljubi (pogodbi) za delovanje v korist otrok v državah v razvoju in izvajanje programov zagovorništva ter izobraževanja v Sloveniji.

Aktivno, uspešno in vse bolj obširno delujemo od leta 2007. Smo maloštevilen a uspešen, povezan, entuziastičen in energičen tim z inovativnim ter iskrenim pristopom do svojega dela.

Ime: Slovenska fundacija za UNICEF
Sedež: Pavšičeva ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: 01 583 80 80
Faks: 01 583 80 81
E.pošta: info@unicef.si
Splet: www.unicef.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Zveza društev upokojencev Slovenije’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. Ustanovljena je bila pred 66 leti. Njena temeljna skrb sta kakovostno življenje starejših v Sloveniji in medgeneracijsko sožitje ter ohranjanje solidarnosti med prebivalci Slovenije.

Ime: Zveza društev upokojencev Slovenije
Naslov: Kebetova ul. 9,
1000 Ljubljana,
p. p. 2339
Faks: 01 /515 29 57
E.pošta: zdus@siol.net
Splet: http://www.drustvo-kljuc.si

[/av_tab]
[av_tab title=’Zavod Global’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Zavod Global

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov (Zavod Global) je mlada nevladna organizacija, ustanovljena leta 2010. Svoje cilje zavod Global uresničuje skozi dejavnosti, razdeljene na dve glavni področji – globalno učenje in razvoj projektov.

Ime: Zavod za globalno učenje in razvoj projektov (Zavod Global)
Sedež: Nova pot 72
1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: +386 1 3651 271
Mobilni: +386 41 354 742
+386 41 339 978
Faks: +386 1 2391 626
E.pošta: info@zavodglobal.org
Splet: www.zavodglobal.org

[/av_tab]
[av_tab title=’Zavod VOLUNTARIAT’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Zavod VOLUNTARIAT

Voluntariat je zavod, ki je bila ustanovljena 1999 na osnovi reorganizacije neprofitnega in nevladnega Društva MOST. Je zavod, ki nudi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam preko prostovoljcev, ki v okoli 50 državah na vseh celinah nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na neprofitnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali naravne in kulturne dediščine. Pomoči ne nudimo v obliki finančne ali materialne pomoči, pač pa skozi prostovoljsko delo prostovoljcev, ki skupaj z lokalnim prebivalstvom aktivno pomagajo reševati probleme tam, kjer se pojavljajo, tj. v lokalni skupnosti.
Od leta 1991 smo izvedli okoli 300 mednarodnih delovnih taborov v Sloveniji in na njih gostili okoli 2800 udeležencev iz celega sveta. Na projekte v tujino smo poslali okoli 4000 prostovoljcev iz Slovenije. Na dolgoročnih projektih prostovoljnega dela smo gostili okoli 30 tujih prostovoljcev, približno 120 pa smo jih poslali na dolgoročno prostovoljno delo v tujino. 
Od leta 1991, ko je bilo ustanovljeno Društvo Most, smo razvili mrežo partnerskih organizacij in skupin v Sloveniji in po svetu, prav tako pa smo vključeni v mednarodne mreže za prostovoljno delo. Sodelujemo z več kot 60 organizacijami v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji ter Severni in Latinski Ameriki.
Ime: Zavod VOLUNTARIAT
Zavod za mednarodno prostovoljno delo,
SCI Slovenia
Sedež: Cigaletova 9
1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 2391 623 (625)
Mobilni: +386 31 813 939
Faks: +386 1 2391 626
E.pošta: info@zavod-voluntariat.si
Splet: www.zavod-voluntariat.si

[/av_tab]
[/av_tab_container]

[/av_one_full]