Pred kratkim je izšla informativna publikacija Unescovega Inštituta za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong learning) in Unescovega APCEIU, z naslovom »Addressing global citizenship education in adult learning and education«.

Poročilo poskuša ponuditi globlje razumevanje področja ter orisati dogajanje in obstoječe vrzeli. Prikaže nekaj dobrih praks in hkrati dokazuje, da v mnogih državah globalno učenje ni še umeščeno v programe izobraževanja odraslih. Čeprav se globalno učenje v šolah in formalnem izobraževanju že spodbuja in je bil tudi že dosežen določen napredek na področju neformalnega izobraževanja, so potrebna nadaljnja prizadevanja za umestitev globalnega učenja v programe izobraževanja odraslih.

Publikacija poskuša poglobiti razumevanje globalnega učenja in njegovega pomena pri uresničevanju Agende 2030. Tri področja trajnosti – gospodarska rast, socialna vključenost in zaščita okolja – temeljijo na prispevku informiranih državljanov. Namen publikacije je ne le informirati, temveč spodbuditi sodelovanje z Unescom v promoviranju globalnega učenja prek izobraževanja odraslih. Odrasli so tisti, ki imajo danes največjo dolžnost graditi mirno, pravično in demokratično družbo.

Publikacijo lahko preberete na tej povezavi.