Global Education Network Europe – GENE je začel postopek za novo evropsko deklaracijo o globalnem učenju, imenovano Izobraževanje 2050. Na voljo je prvi osnutek deklaracije, nevladne organizacije pa smo pozvane, da na osnutek podamo pripombe.

Svoje predloge, komentarje, pripombe in popravke prvega osnutka deklaracije lahko podate neposredno v ta dokument. Rok za oddajo komentarjev je 13. 6. 2022.

Organizacije civilne družbe iz celotne Evrope se sicer redno srečujejo na delovnih srečanjih, ki jih vodi Patricija Virtič v imenu Platforme SLOGA in mreže CONCORD. V delovni skupini je več kot 60 strokovnjakov iz več kot 50 organizacij in mrež. Poleg skupine organizacij civilne družbe delujejo še skupine mladih, lokalnih oblasti, akademikov in kritičnih prijateljev. Vse te skupine neposredno sodelujejo z ministrstvi pri pisanju nove Dublinske deklaracije.

GENE pričakuje, da bo nova evropska deklaracija zagotovila okvir za krepitev nacionalnih politik, strategije in zagotavljanje globalnega izobraževanja. Zgrajena bo na soglasju, vendar bo poskušala zagotoviti skupen, dogovorjen jezik politike in nekatere politične vzvode za akterje na nacionalni ravni. Poleg zavez bo vključevala tudi praktične mehanizme.

15. in 16. junija bodo potekala virtualna posvetovanja vseh deležnikov za razpravo o osnutku, nato pa bodo na voljo nadaljnje možnosti za oblikovanje dokumenta. Na sestanku pripravljalnega odbora v septembru bo pripravljen nadaljnji osnutek, ki bo pripravljen za sprejetje na kongresu globalnega učenja v Dublinu 3. in 4. novembra 2022.

Pripravila: PV