Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo novinarsko konferenco, na kateri sta minister dr. Jernej Pikalo in dr. Jadran Lenarčič, vodja strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, predstavila kako bo potekalo delo skupine in strateške usmeritve. “Minister dr. Pikalo je poudaril, da bo tretja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju predvsem strateški dokument, po obsegu krajši od Bele knjige iz leta 2011, po vsebini pa takšen, da se bo ukvarjal z vprašanji prihodnosti družbe. »Izobraževalni sistem je generator prihodnosti in je tisti, kjer se družbene spremembe najbolj poznajo. Bela knjiga ne bo nacionalna kurikularna prenova. Slednja je korak, ki sledi,« je poudaril minister.”

“Strokovno telo, ki bo pripravilo dokument tudi na podlagi predlogov iz lanskoletne javne razprave o Beli knjigi, bo vodil dr. Jadran Lenarčič. Ta je poudaril, da bo v prihodnosti v izobraževalnem sistemu potrebno dati prostor ustvarjalnosti in ustvariti dobro okolje zanjo. »Če naj Slovenija dosega svet, si mora postaviti cilje, ki jih ne more biti brez kakovostnega znanja, ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in zaupanja – tudi do institucij.«

Bela knjiga naj bi bila nared do konca letošnjega koledarskega leta, v prvi polovici prihodnjega pa bo šla v širšo družbeno obravnavo, ki vključuje tudi Državni zbor RS, je dejal minister.

V strokovno telo za pripravo Bele knjige, ki bo za razliko od njenih dveh predhodnic vključevala tudi področje visokega šolstva, bodo v prihodnje, po potrebi, povabili še kakšnega slovenskega ali tujega strokovnjaka. Jedro pa bodo tvorili: dr. Jadran Lenarčič, ki bo strokovno telo vodil, poleg njega pa še dr. Igor Lukšič, dr. Pavel Zgaga, Branimir Štrukelj, ddr Vojko Strahovnik, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Alenka Švab, dr. Ksenija Vidmar, Darko Rebernik in Mihaela Novak Kolenko.”

Platforma SLOGA je maja 2019 MIZŠ poslala pobudo za umestitev globalnega učenja v Belo knjigo, pobudo najdete tukaj.