Platforma SLOGA je Ministrstvo za zunanje zadeve prosila za podporo pri prizadevanjih za vključitev globalnega učenja novo Evropsko soglasje o razvoju, ki ga pripravlja Evropska komisija.

Združene nevladne organizacije s področja, ki se srečujejo znotraj Delovnega področja za globalno učenje platforme SLOGA, smo MZZ prosile,  da predstavnike Republike Slovenije, ki sodelujejo v notranjem procesu priprave besedila revizije Evropskega soglasja o razvoju, obvesti in pozov, da predlagajo ter aktivno podprejo naslednje besedilo:

“DEAR (development education and awareness-raising) and GCE (global citizenship education): the universal 2030 Agenda and the SDGs will not become a reality without active citizenship. The EU should recognize this critical role in the future Development Consensus and invest in DEAR and GCE to build societies of critical thinkers, problem-solvers and active citizens in order to promote values inherent to just societies, such as solidarity, tolerance and cultural understanding, while also educating citizens to become responsible consumers and environmentally-friendly human beings.”

Menimo, da so razlogi in argumenti za vključitev takšnega besedila skoraj samoumevni. Tudi z nacionalnega vidika gre za izjemno pomembno, celo prednostno področje, ki potrebuje še dodatno pozornost in podporo. Naj ob tem opozorimo na predloga amandmajev (75, 174) Evropskega parlamenta v dokumentu 2016/2094(INI), ki prav tako poudarjata pomen globalnega učenja, ozaveščanja in vloge civilne družbe za učinkovito ter uspešno razvojno sodelovanje.

SLOGA kot nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ves proces spreminjanja Evropskega soglasja o razvoju budno in proaktivno spremlja tudi znotraj evropske mreže CONCORD, s čimer zagotavljamo slovenski vložek v tej razpravi ter izvajamo dejavnosti, da bodo zahteve civilne družbe odzvanjale tudi v nacionalnih dokumentih.

Preberite: “Od besed k dejanjem” – reakcija evropskih nevladnih organizacij o skupni evropski razvojni politiki