Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v sodelovanju z deležniki na področju načrtovanja in implementacije izobraževanja za trajnostni razvoj pripravilo Nacionalno poročilo o uresničevanju UNECE Strategije implementacije VITR za obdobje 2017-2019.

Od sprejetja agenda OZN za trajnostni razvoj do 2030 leta 2015 in še posebej po sprejetju Nacionalne razvojne strategije 2030 (leta 2017), je sistemsko naslavljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja pomembno merilo za razvoj, del tega je tudi izobraževanje za trajnosti razvoj. Poročilo je poskusilo pokazati nekaj izmed večjih premikov v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR) v Sloveniji, ki so bili doseženi v obdobju 2017–2018 in načrtovani za leto 2019. Pomembno je tudi za MIZŠ, saj ga nameravajo uporabiti za uresničevanje dveh pomembnih akcij v letu 2019: 1) oblikovanje medresorske in večdeležniške delovne skupine na MIZŠ ter 2) posodobiti obstoječe nacionalne smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Celotno besedilo poročila za Slovenijo lahko preberete tukaj: SlovenianReportUNECEstrategyESDfeb2019

Vsa nacionalna poročila so na voljo tukaj.