Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju in Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Avstriji v sodelovanju s šolami v Avstriji, Madžarski, Slovaški in Sloveniji vsako leto organizirata filmski festival o človekovih pravicah This human world. Na natečaj lahko otroci in mladi (10-20 let) prijavijo kratke  filme, katerim navdih je Splošna deklaracija človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je “Zavzemimo se za naš planet”.

Namen natečaja je, da se človekove pravice in Splošno deklaracijo človekovih pravic z njenimi 30 členi približa mladim in jim da priložnost za kritično refleksijo o pomenu  človekovih  pravic.  Natečaj  mladim  ponuja platformo,  skozi  katero  lahko  pokažejo  svojo  filmsko ustvarjalnost.

Kratke filme bo pregledala priznana mednarodna žirija. Zmagovalni film bo prejel denarno nagrado in bo prikazan v okviru nočnega kina na mednarodnem filmskem festivalu this human world, ki poteka od 29. novembra do 10.  decembra  2019  na  Dunaju.

Rok za prijavo je 21. junij 2019. Več informacij in navodila za prijavo so na voljo tukaj.

Vir: mlad.si