Danes, 14. maja 2019 v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) poteka Skupna akcija TVU s področja globalnega učenja, ki jo koordinira platforma SLOGA. Dogodki zbrani pod sloganom Mi vsi smo en svet bodo posameznike opremili z razumevanjem svetovnih težav, jih okrepili z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih potrebujejo za soočanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbudili k aktivaciji za njihovo razreševanje. V koledarju prireditev lahko izbirate med 200 dogodki!

V sodobnem svetu smo ljudje kljub geografski oddaljenosti med seboj povezani. Dejanja na enem vplivajo na življenje na drugem koncu sveta. Zato je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem ima globalno učenje. To je vseživljenjski proces življenja in delovanja, ki nam omogoča razumevanje različnosti in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Globalno učenje tematsko pokriva človekove pravice, razvoj, medkulturni dialog, trajnostni razvoj z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika, mir in preprečevanje konfliktov, vprašanja neenakosti itd. Posameznik, seznanjen s temi prepletenimi temami, se lahko dejavno vključi v družbo in sodeluje pri ključnih skupnih izzivih človeštva.

Hkrati razvija sposobnost kritičnega mišljenja ter pridobiva druge osebnostne veščine, tako da lahko z lastnim delovanjem prispeva k zmanjševanju revščine ter neenakosti, trajnostnemu razvoju z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter spoštovanju človekovih pravic.

Globalno učenje spada med cilje trajnostnega razvoja (Agenda 2030). Gre za zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende, ki so jo podpisale skoraj vse države sveta, tudi Slovenija, je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. Četrti od 17 trajnostnih ciljev Agende 2030 zadeva vključujoče in kakovostno izobraževanje ter promocijo vseživljenjskega učenja za vse.

Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – SLOGA se je zato tudi letos pridružila TVU kot tematski koordinator za globalno učenje. Preko delavnic, predstavitev, predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti bomo posameznice in posameznike opremili z razumevanjem svetovnih težav, jih okrepili z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih potrebujejo za soočanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbudili k aktivaciji za njihovo razreševanje.

Vsak izmed nas je delček tega sveta in lahko pripomore k boljšemu jutri nas vseh, zato vabljeni, da se nam pridružite na Skupni akcija TVU Mi vsi smo en svet. Najdete nas tudi na socialnih omrežjih pod ključniki #MiVsiSmoEnSve,  #GlobalnoUčenje in #TVU2019.

Preberi Globalno učenje v Tednu vseživljenjskega učenja: Mi vsi smo en svet


Sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve in projekta Bridge 47, ki ga finančno podpira EU. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Evropske unije.

TVU 2019 logotipi