Lifelong Learning Platform (platforma za vseživljenjsko učenje) razpisuje natečaj za nagrade na področju kreativnih in vključujočih praks na področju vseživljenjskega učenja v Evropi. Nagradila bo prakse v treh kategorijah, rok za prijavo je 31. avgusta 2019.

LLLP od leta 2016 pripravlja natečaj za nagrade Lifelong Learning Awards, ki prepoznavajo kreativne in vključujoče prakse. Cilj LLLAwards je dati vidnost inovativnim praksam, ki potekajo povsod po Evropi, da bi pritegnile zanimanje javnosti za vseživljenjsko učenje, kot tudi za navduševanje za ustvarjanje novih praks in politik. Lifelong Learning Platform (LLLP) vsako leto izbere specifične prioritete, ki so lahko povezane z Evropskim letom, če je tema relevantna.

Letos je, za svojo četrto edicijo LLLP izbrala temo »Učenje demokracije, vrednot in participacije«. Cilj nagrad LLLAwards je prepoznati in nagraditi 3 iniciative v treh različnih kategorijah, ki so naslednje:

  1. Globalno učenje
  2. Učenje demokracije
  3. Promocija vrednot

Več informacij

Prijavite se tukaj do 31. avgusta 2019.