Kodeks o javnih podobah in sporočilih

Podpisniki Kodeksa se močno zavedamo številnih izzivov in težav pri izvajanju teh načel, saj želimo posredovati tako sporočilo o nepravičnosti revščine kot upoštevati ideale Kodeksa. Realnost sodobnega sveta je, da so podobe revščine in humanitarne stiske negativne in jih zato ne moremo in ne smemo prezreti. To bi bilo v nasprotju z duhom tega Kodeksa, katerega namen je prikazati realnost človeškega življenja z občutkom do soljudi in spoštovanjem njihovega dostojanstva.

Podobe in sporočila, ki se oblikujejo in uporabljajo na področju razvojnega sodelovanja, razvojnega izobraževanja ter humanitarne pomoči, morajo stremeti k prikazovanju celostne podobe – k prikazovanju pomoči ter partnerstva, ki nastane s sodelovanjem med lokalnimi in mednarodnimi NVO.

Spoštovanje in verodostojnost ter vrednote človeškega dostojanstva, kot so zapisane v Kodeksu, morajo biti vključene v vse komunikacijske prakse. Podpisniki Kodeksa se tem načelom zavezujemo in jih nameravamo vključevati v vse notranje postopke, ukrepe in politike naše organizacije. Podpisniki se zavezujemo tudi h konstruktivnemu sodelovanju z vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji globalne revščine. To omogoči premislek o teh načelih tudi v drugih področjih komunikacije.

S podpisom in širjenjem tega Kodeksa bomo nevladne organizacije še naprej opozarjale javnost na razvojne probleme, hkrati pa se bomo zavzemale za vrednote Kodeksa, ki stremijo k preseganju ene in enoznačne podobe globalnih razvojnih problemov.

Vodilna načela

Izbira podob in sporočil bo narejena na osnovi sledečih, vseobsegajočih načel:
spoštovanje dostojanstva ljudi, vključenih v podobah in sporočilih;
vera v enakopravnost vseh ljudi;
sprejemanje potrebe o širjenju pravičnosti, solidarnosti in pravice.

S tem namenom bomo v vseh načinih komunikacije oziroma v okviru potrebe po reflektiranju realnosti stremeli k:

  • izbiri podob in sporočil, ki temeljijo na vrednotah spoštovanja, enakopravnosti, solidarnosti in pravičnosti;
  • predstavitvi podob in situacij v širšem kontekstu, saj bo to javnosti omogočilo boljše razumevanje realnosti in kompleksnosti globalnih razvojnih problemov ;
  • izogibanju podob in sporočil, ki proizvajajo stereotipe, ustvarjajo senzacije in diskriminirajo ljudi, situacije ali kraje
    uporabi podob, sporočil in študijskih primerov z razumevanjem, sodelovanjem in dovoljenjem predstavljenih oseb (ali njihovih staršev/skrbnikov);
  • zagotavljanju možnosti, da osebe v predstavljenih situacijah same spregovorijo o svojih zgodbah;
  • ugotavljanju in upoštevanju želja predstavljenih oseb glede njihove identifikacije in podajanja resničnih imen;
  • upoštevanju načel človekovih pravic in varnosti ranljivih skupin ;
  • upoštevanju načel otrokovih pravic v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah, saj so otroci najpogostejši akterji predstavljenih zgodb.

Gradiva: 

Priročnik za uporabo Kodeksa oblikovanja podob in sporočil razvojnega sodelovanja in izobraževanja.

Izjava zavezanosti Kodeksu oblikovanja podob in sporočil.