Izšla je zagovorniška publikacija o potrebnih virih za doseganje cilja 4.7 trajnostnega razvoja z naslovom Resources For SDG Target 4.7, ki  jo je v sklopu projekta Bridge 47 napisala Sandra Oliveira.

Nujno je treba vlagati v kakovostno in transformativno izobraževanje za vse, da bi si prizadevali za trajnostno prihodnost. Ta publikacija analizira vrsto in obseg virov, potrebnih za to, ter opozarja na vrzeli in daje priporočila za oblikovalce politik.

Ta publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Publikacija: Resources for SDG Target 4.7

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.