22. maja 2015 se je v prostorih platforme SLOGA izvedel seminar z naslovom »Globalno učenje v evropskem letu za razvoj 2015«.

Udeleženci seminarja so raziskovali, kaj je globalno učenje in kaj pomeni v njihovem osebnem kontekstu in kontekstu okolice, v kateri delujejo. Prek primerov iz prakse so preverili, ali njihova organizacija izvaja mehki ali kritični pristop globalnega učenja in spoznali nevarnosti izbire le enega pristopa.

 

Potekala je tudi izmenjava dobrih in slabih praks ter evalvacija izvedenih aktivnosti z namenom izboljšanja aktivnosti v prihodnje. Predstavljena so bila tudi načela globalnega učenja in uporaba že obstoječih gradiv različnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na področju globalnega učenja.
Drugi del prvega seminarja pa je bil posvečen aktivnostim na področju globalnega učenja v okviru letošnjega evropskega leta za razvoj 2015, iskanju sinergij in možnosti še večjega sodelovanja različnih nevladnih organizacij na tem področju ter skupinski evalvaciji in refleksiji.

Seminar so vodili Društvo Humanitas, direktor platforme SLOGA Marjan Huč in Rene Suša.


 

deeepSeminar je bil organiziran v sklopu projekta DEEEP, ki ga izvaja CONCORD-ova delovna skupina DARE (Development Raising Awareness Education) Forum.