Podjetništvo predstavlja eno od področij, kjer lahko z malo truda jasno vnesemo globalno dimenzijo v celoten proces od zasnove podjetniške ideje do njene izpeljave. Vnos globalne dimenzije je še toliko pomembnejši, če se želimo lotiti podjetništva na trajnosten in etičen način ter želimo prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Biti torej del rešitve in ne problema. Priročnik Za globalno boljše podjetništvo si prizadeva k vključitvi učenja za globalno državljanstvo ali globalnega učenja v podjetniške krožke.

Priročnik je namenjen izobraževalcem v podjetništvu, mentorjem podjetniških krožkov in drugim zainteresiranim. Osmišlja vnos globalne dimenzije v podjetniške krožke in pri tem zajema šest izbranih področij: globalne izzive na splošno, okoljsko degradacijo, enakost spolov, pravično trgovino, dostojno delo in delo otrok ter vpliv podjetja na prostor. Teme so avtorice izbrale kot začetni paket tem, ki bi jih bilo potrebno nasloviti v podjetniških krožkih, če želimo, da mladi razvijajo podjetniške ideje, ki bodo naravnane trajnostno.

S prikazom dobrih in slabih praks podjetij želi priročnik osvetliti stanje, v katerem smo se znašli tudi zaradi neenakomernega in pogosto netrajnostnega ekonomskega razvoja. V zadnjem delu predstavi smernice delovanja podjetij na trajnostni način s preprostimi primeri, ki omogočajo konkretni prenos smernic v katerokoli podjetje ali podjetniško idejo. Priročniku so priloženi tudi primeri učnih ur, ki izobraževalcem omogočajo izvedbo aktivnosti v podjetniških krožkih, s prilagoditvami pa tudi v drugih izobraževalnih okoljih.

Globalna dimenzija danes prepleta vsa področja našega življenja. Vsaka odločitev ima dandanes globalne posledice. Ljudje živimo in delujemo pod istim nebom, dihamo isti zrak in smo soodgovorni za globalne izzive, ki so realnost današnjega globaliziranega sveta. Podnebne spremembe, migracije, neenakomeren ekonomski razvoj in še bi lahko naštevali. Podjetništvo predstavlja eno od področij, kjer lahko z malo truda jasno vnesemo globalno dimenzijo v celoten proces od zasnove podjetniške ideje do njene izpeljave.

Podlago in potrebo za tovrstno vključitev lahko najdemo tudi v ciljih trajnostnega razvoja, zgodovinskem dogovoru mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije, ki so ga države sveta sprejele 25. septembra 2015. Med njimi je bila tudi Slovenija.

Hkrati pa jasna potreba po vključitvi učenja za globalno državljanstvo izhaja iz globalnega stanja, v katerem smo se znašli. Bussiness as usual pristop k podjetništvu že dolgo več ne deluje, krepiti je potrebno globalno ozaveščenost in prepoznavanje soodvisnosti na vseh nivojih našega življenja. Kot je rekel Martin Luther King, borec za državljanske pravice, ko poješ svoj zajtrk, si odvisen že od polovice sveta. Kakav iz Gane, kava iz Etiopije, palmovo olje iz Indonezije … Kdo vse je vpet v mrežo proizvodov in ekonomskih tokov ter na kakšen način? Ali kot podjetnik/-ca razmišljam o svojem vplivu, ki ga imam na vse deležnike v procesu zasnove in izpeljave svoje podjetniške ideje? Je moja podjetniška ideja trajnostna? Sta podjetništvo in trajnostni razvoj sploh združljiva?


Priročnik je nastal v sklopu projekta Globalna odgovornost za prihodnost, ki ga  financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Besedilo priročnika izraža mnenja avtoric in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

logotipi ustvarjanilnik