Center za mednarodno sodelovanje (The International Cooperation Center) je dokončal prevod dokumenta, ki določa italijansko strategijo globalnega učenja.

Zahvaljujoč angleški različici pa se italijansko razmišljanje, prakse in razprave širijo: prenešene so na mednarodno raven in italijanski primer je tako postal del razprave o kakovostnem izobraževanju, državljanskem angažmaju in globalnih vprašanjih. V dokumentu so opredeljeni cilji, akterji, metode, operativna merila in kriteriji za spodbujanje trajnostnega, pravičnega in vključujočega sveta.

Prevod je bil financiran s strani AICS v okviru projekta Nuove narrazioni per la Cooperazione. Prevod je neuraden, saj čaka še na uradno odobritev s strani več deležnikov.

Najdete ga v naši spletni knjižnici pod naslovom “Italian Strategy for Global Citizenship Education”.