Inštitut za afriške študije (IAŠ) je izdal priročnik Pop globalno izobraževanje, ki je produkt mednarodnega sodelovanja izkušenih izobraževalk na področju globalnega učenja v sklopu projekta Global Education Goes Local, #GEGL.

»Sploh se nisem zavedal, da sem se učil. Vse je bilo tako zabavno in izvedel sem mnogo novih stvari,« je povedal Mark ob zaključku #GEGL poletne šole, kjer smo še preizkušali različne metode Pop učenja.

Priročnik je namenjen lokalnim organizacijam, strukturam in mladinskim delavcem, ki mlade s pomočjo pop kulture učijo o globalnih izzivih.

Cilji priročnika Pop globalno izobraževanje so:

  • predstaviti globalne perspektive v lokalnih kontekstih mladih,
  • na lokalnih ravneh okrepiti sposobnosti za učenje mladih o globalnih vprašanjih,
  • z uporabo pop kulture spodbuditi nastanek mladim prijaznih pristopov in metodologij za procese izobraževanja in udejstvovanja pri globalnih vprašanjih.

Naslovnica priročnikaPriročnik je razdeljen na šest poglavij, ki obravnavajo različne vidike vključevanja mladih v globalno izobraževanje preko tematik pop kulture in globalnega izobraževanja, učenja s popom in popa v akciji. Šesto poglavje na kratko obravnava pomen evalvacije v okviru globalnega učnega procesa in vključuje primere, ki jih je mogoče kombinirati z ostalimi aktivnostmi.

V priročniku so na voljo tudi kontaktni podatki partnerske ekipe in posameznih partnerjev projekta.

Več informacij: tanja@african-studies.org