Sektor za enake možnosti pri MDDSZ je 19. in 20. oktobra 2018 na Brdu pri Kranju organiziral mednarodno konferenco Nestereotipno o stereotipih. Prvi dan, katerega se je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje pri platformi SLOGA, je bil namenjen osvetlitvi spolnih sterotipov z različnih teoretičnih in praktičnih vidikov, drugi dan pa delavnicam za učiteljice in učitelje od 1. do vključno 4. razreda. Konferenca je bila obenem tudi uvodni dogodek projekta Evropa v šoli, ki v šolskem letu 2018/19 naslavlja vprašanje spolnih stereotipov in enakosti žensk in moških.Na spletni strani so organizatorji pripravili pester nabor gradiv ne temo enakosti spolov.
Pomembno vlogo pri odpravljanju spolnih stereotipov imajo šolski sistem, starši, pa tudi mediji. Uvodoma sta Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Nataša Adlešič Barba, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve, predstavili projekte in raziskave, ki se ukvarjajo ravno z mladimi in izobraževanjem.

Projekt, ki naslavlja mlade in tematiko stereotipnih vlog žensk in moških, je tudi natečaj Evropa v šoli, ki poteka v Sloveniji že 20 let. V okviru tega projekta so otroci in mladi na osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/19 vabljeni, da ustvarjajo na literarnem, likovnem, foto in video natečaju pod naslovom Snemimo roza–modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante. Natečaj je povezan s 5. ciljem trajnostnega razvoja – Enakost spolov, katerega glavni namen je doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic.

Ker so spolni stereotipi ključni vzrok za neenakost žensk in moških, je na mestu  vprašanje, kaj lahko storimo, če delamo z mladimi. Da bi bilo odpravljanje spolnih stereotipov uspešnejše, bi morali pregledati in po potrebi predrugačiti šolske kurikule, formalno in neformalno izobraževanje ter učna gradiva, obenem pa spodbujati poklicno usmerjanje, ki podpira resnična zanimanja in talente fantov in deklet. Razvijati je treba tudi kritičen odnos do medijev, ki pogosto prikazujejo ideal ženske, ki ni uresničljiv in zato povzroča mnogo stisk in  posredno celo zdravstvenih težav. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi novim tehnologijam. Tisti, ki delajo z mladimi, pa lahko storijo vsaj dvoje: da ne vnašajo steeotipov v svoje delo, in da spodbujajo dečke in deklice k tistim dejavnostim, ki jih resnično veselijo, sta menili obe uvodničarki.

Dostop do gradiv