Evropska mreža za globalno učenje – GENE je tudi letos objavila natečaj za inovativne projekte s področja globalnega učenja, na katerega se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava. Prvih pet izbranih projektov bo prejelo denarno nagradno, preostali izbrani projekti pa omembo v zborniku. 

GENE združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah. V okviru natečaja za najbolj inovativne projekte globalnega učenja želi še posebej spodbuditi inovacijske pristope. Nagrajeni bodo projekti globalnega učenja, ki preko vključujočega in aktivnega pristopa, ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja ter inovativnosti prinašajo pozitivne spremembe v družbi.

Letošnji natečaj spodbuja projekte globalnega učenja, ki prispevajo k transformativnemu učenju ter s tem k razumevanju sveta na lokalni in globalni ravni.

Sodelujejo lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava. Pet najbolj inovativnih projektov bo nagrajenih z denarno nagrado v višini 10.000 evrov. Dodatno k temu bo 20 do 25 projektov objavljenih v zborniku.

Informacije in navodila za prijavo so dostopne na https://gene.eu/award/ ali preko elektronskega naslova award@gene.eu.