Znani so novi tematski sklopi EPALE, ki so posvečeni strateški vlogi, ki jo ima učenje in izobraževanje odraslih pri predstavljanju in gradnji trajnostne, vključujoče in lepe prihodnosti.

Štirje tematski sklopi, ki nas bodo spremljali v letu 2022, so:

  • Mladi odrasli – V okviru evropskega leta mladih 2022, nam ta tematski sklop pomaga razmisliti o tem, kako oblikovati pozitiven pristop k učenju mladih odraslih kot prvi korak k vseživljenjskemu učenju.
  • Inovativni pristopi za revolucijo spretnosti – Začenši s pobudo Komisije o individualnih učnih računih in mikrokvalifikacijah, bo ta tematski sklop zajemal široko vrsto podtem, kot so izpopolnjevanje in prekvalifikacija, inovativne prakse, prilagodljive učne poti in oblikovanje hibridnega učenja.
  • Učeče se skupnosti – Ta tematski sklop bo raziskal, kako je mogoče ustvariti vključujoče učeče se skupnosti, pri čemer bo posebna pozornost namenja učnim mestom, tretjim prostorom in varnim prostorom, podeželju, programom družinske pismenosti, učečim se skupnostim na delovnem mestu, prostovoljcem in razvoju skupnosti.
  • Ustvarjalnost in kultura za socialno kohezijo – Katera ustvarjalna orodja in metodologije za ustvarjanje socialne kohezije doživljate? Kaj se dogaja v kulturnih prostorih in nastajajočih ustvarjalnih ekosistemih? S tem tematskim sklopom vas vabimo, da delite razmišljanja in pobude o ustvarjalnosti in kulturi pri učenju odraslih.

Več o tematskih sklopih

Pripravila: PV
Foto: EPALE