Inštitut za trajnostni razvoj je v letošnjem letu z 10 evropskimi in 2 afriškima partnerjema – Burkina Faso in Senegalom – začel triletni projekt »EAThink2015«. Glavni namen projekta je okrepiti kritično razmišljanje in zagotoviti aktivno vključevanje mladih in njihovih učiteljev v Evropski uniji v razpravo o globalnih razvojnih izzivih s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in kmetovanju malih kmetov.

Projekt bo spodbujal aktivno udejstvovanje mladih in učiteljev za pravičnejše odnose med globalnim Jugom in Severom s posebnim poudarkom na globalnih javnih dobrinah, prehranski varnostiin trajnostnem kmetijstvu kot trajnostnem načinu življenja. Pri projektu poleg Slovenije sodelujejo tudi druge evropske organizacije iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Malte, Poljske in Romunije. Projekt sofinancira Evropska unija.

Dejavnosti projekta so namenjene osnovnim in srednjim šolam. Razrede zadnje triade osnovnih šol in srednje šole vabimo k sodelovanju na fotografskem natečaju»Misli globalno, jej lokalno: prehrana in alternativni prehranski viri«. V Sloveniji v okviru fotonatečaja spodbujamo k razmisleku o »naših alternativah«: šolskih ekovrtovih, lokalnih (ekoloških) tržnicah in ekološkem kmetijstvu. Najboljše fotozgodbe, ki bodo izbrane v vsaki partnerski državi projekta »EAThink 2015«, bodo predstavljene na razstavi »Hrana v oblaku« (Food Cloud Exhibition). Razstava bo potekala v septembru in oktobru na mednarodnem dogodku Expo2015 v italijanskem Milanu. Najboljša skupina iz Slovenije si bo razstavo tudi ogledala. Z učitelji bomo v letošnjem letu počeli še marsikaj drugega: pripravili predloge učnih enot in se odpravili v Milano na mednarodno delavnico, kjer bo tema prehrana in trajnostno kmetijstvo na globalnem Severu in Jugu.

Letošnje in prihodnje aktivnosti projekta želijo evropsko mladino pripraviti za kritično razmišljanje o novih globalnih izzivih in mednarodnih prednostnih nalogah v okviru ciljev za trajnostni razvoj. Tako bodo lahko prepoznali svojo odgovornost kot državljani v globalizirani družbi.

K sodelovanju vabimo zainteresirane učitelje, ki bi omenjene teme radi na interaktiven način predstavili svojim učencem in dijakom. Dogajanje lahko spremljate na portalu projekta “EAThink2015” in na spletnem portalu (stran Blog).