V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporočili, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Tako kot drugi, dokument »Envision 4.7 Policy Paper: Resources for SDG Target 4.7« temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

CTR 4.7 stremi k temu, da vsi učenci pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja. Cilj je bil razvit z razumevanjem, da izobraževalni sistemi redko spodbujajo transformativni pristop, potreben za reševanje današnjih izzivov in uresničitev Agende 2030.

Glede na ključno vlogo cilja 4.7 za uresničitev Agende 2030, je nujno zagotoviti dovolj virov za njegovo uresničevanje. Kažipot zahteva, da se ti viri prevedejo v namensko in primerno financiranje, vendar mora presegati okvire financiranja – ključne zainteresirane strani bi morale dati cilju prednost in zagotoviti uporabo tehnologij ter razvoj kapacitet.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.