V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, smo izdali 6 dokumentov, ki orišejo, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Tako kot drugi, dokument »Envision 4.7 Policy Paper: Lifelong Learning« temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

Učenje je pomembna sila preoblikovanja obstoječe družbe v družbo, ki stremi k trajnostnemu razvoju. Učenje lahko poteka v različnih kontekstih in v vseh življenjskih obdobjih; koncept vseživljenjskega učenja se nanaša na učenje kot na proces, ki se dogaja povsod in zajema formalno, neformalno ter priložnostno učenje. Bistveno je, da je vseživljenjsko učenje proces nenehnega učenja, ki ne nagovarja le individualnih potreb, temveč nagovarja tudi potrebe skupnosti. Pomembno spodbudo za globalno učenje predstavlja potrditev ter priznavanje spretnosti in kompetenc, ki jih pridobivamo na neformalne ter priložnostne načine (kot je na primer prostovoljstvo). Kažipot Envision 4.7 poudarja potrebo po enakem vrednotenju vseh oblik učenja in podpori vseživljenskemu učenju.

Dokument najdete v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.