V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporočili, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Tako kot drugi, dokument »Envision 4.7 Policy Paper: Cross-sectoral Cooperation« temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

CTR 4.7 stremi k temu, da vsem zagotovimo znanja in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja. Obseg in ambicije CTR 4.7 zahtevajo medsektorska partnerstva na različnih ravneh. Uresničili ga bomo torej le s sodelovanjem.

Dokument najdete tudi v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.