V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, iščemo zunanjega_o svetovalca_ko za oceno učinka projekta.

Naloga svetovalca_ke bo:

– pripraviti oceno učinka celotnega projekta,  štirih področij in učinka komunikacij projekta,

– kartirati druge vplivne pobude na področju globalnega učenja, transformativnega učenja in cilja trajnostnega razvoja 4.7,

– analizirati dodano vrednost, ki jo Bridge 47 prinaša na področju, in kako se delo projekta nanaša na delo drugih akterjev na področju,

– učinkovito zajeti pridobljene izkušnje in pridobiti informacije o naravi, obsegu, in kjer bo to možno, potencialnem vplivu in trajnostnosti projekta Bridge 47,

– analizirati najboljše prakse, pridobljene med izvajanjem, ki bodo vodile in informirale konzorcij in zainteresirane strani pri načrtovanju prihodnjega skupnega dela.

Rok za oddajo prijav je 10. avgust 2020.

Več informacij in način prijave na spletni strani projekta.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.