V okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022 na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravljajo Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih, ki delujejo na področju neformalnega izobraževanja odraslih.

Vabijo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika (https://1ka.arnes.si/LU-ajdovscina), s katerim želijo dobiti vpogled v  stanje na področju potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih in spremljanja le-teh.

Vprašalnik je namenjen vsem izobraževalcem odraslih, ki so ali bodo v obdobju med letoma 2020 in 2022 opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (ali kot organizatorji/načrtovalci ali kot izvajalci le-teh) na območju zahodne kohezijske regije

Anketni vprašalnik je treba izpolniti najkasneje do 13. maja 2021.