Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije. Povezanost. Razvoj.« pripravila različne aktivnosti in didaktična gradiva, namenjena srednjim šolam po Sloveniji.
Dijakinje in dijaki se bodo spoznale/-i s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljale/-i bodo o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in njihove posledice ter o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij. Seznanile/-i se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih povezale/-i z migracijami.

Paket didaktičnih gradiv »Migracije. Povezanost. Razvoj.« s pomočjo katerega boste profesorji in profesorice lahko sami/-e vodili/-e učne ure na temo migracij in razvoja. Vsebuje priročnik za profesorje in profesorice z aktivnostmi in delavnicami; dve foto-govorici (na temo migracij in ciljev trajnostnega razvoja; interaktivni kviz; dve PowerPoint predstavitvi; publikacijo Naš skupni dom: raziskava o povezanosti migracij in razvoja v Sloveniji ter kratke video vsebine. Gradiva vam pošljemo brezplačno v fizični oblik.

Nagradni natečaj »Migracije. Povezanost. Razvoj.« je namenjen dijakinjam in dijakom, ki bodo s svojimi razmišljanji in izdelki prispevale/-i k rušenju stereotipov o migracijah. Sodelujejo lahko s samostojno avtorsko vsebino skozi dva medija, individualno z razpravljalnim esejem ali skupinsko z video prispevkom. Natečaj poteka med 9. marcem in 15. majem 2020.

Razpravljalni esej: dijaki/-nje lahko izbirajo med dvema naslovoma (Migracije spreminjajo družbe in svet ali Migracije so priložnost za razvoj) in spišejo esej v obsegu od 700 do 1000 besed, v katerem potrdijo ali zavrnejo naslovno trditev.

Razred lahko sodeluje z video prispevkom z naslovom »Migracije. Povezanost. Razvoj.«, ki ne sme biti krajši od 30 sekund in daljši od 3 minut. Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero. Informacije o nagradah in podrobna navodila za natečaj najdete TUKAJ.

Delavnica »živa knjižnica«: posebnost te delavnice je, da so knjige ljudje, ki skozi pogovor z bralci delijo svoje življenjske zgodbe in pripomorejo k zmanjševanju predsodkov. To aktivnost izvedemo sodelavci projekta MIND v sodelovanju z migranti (begunci), ki živijo v Sloveniji.

Izobraževalna razstava cilji trajnostnega razvoja je sestavljena iz dvajsetih razstavnih eksponatov. Na vsaki fotografiji je ime in opis cilja, nekaj podatkov povezanih z njim ter primer, kako ga Slovenska karitas uresničuje preko svojih projektov v državah globalnega juga (predvsem v Afriki) in na Zahodnem Balkanu.

V primeru, da vas zanima izvedba katere od aktivnosti ali potrebujete dodatne informacije, so vam na voljo na elektronskem naslovu sasa.zvonar@karitas.si in na telefonski številki 031 673 710.


Gradivo, delavnice, nagradni natečaj in mobilna izobraževalna razstava so nastali v sklopu 3-letnega projekta MIND, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij Karitas iz 11 evropskih držav prizadeva za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem (vzroki za migracije), spodbuja k sprejemanju ljudi iz drugih kultur in okolij, ozavešča o pomenu aktivne vloge migrantov pri soustvarjanju razvoja v gostujočih in izvornih državah  ter spodbuja k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Vsebina predstavlja mnenje Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča EU in Vlade RS.          

karitas dom copy