V sklopu projekta Globalno lokalno učenje na Inštitutu za afriške študije izvajajo aktivnosti osveščanja o različnih oblikah aktivizma. “Mladim želimo sporočiti, da aktivizem, čeprav je v medijih večkrat tako predstavljen, ni apriorno nekaj slabega. Aktivizem je najlažje definirati kot prizadevanje za doseganje družbenih, političnih, okoljskih in ekonomskih sprememb. S hitrim razvojem informacijske tehnologije, se je razvil tudi digitalni aktivizem, ki se od tradicionalnega razlikuje predvsem po uporabi orodij za doseganje sprememb.”

“Med aktivisti še vedno poteka razprava o relativnih prednostih ene in druge oblike; mislimo pa, da je v večini primerov najučinkovitejša kombinacija obeh pristopov. Podrobnejšega spoznavanja digitalnega aktivizma smo se lotili na primeru »Enakosti spolov – Cilj trajnostnega razvoja 5 SDG5«. Zelo hitro smo odkrili, da je na spletu ogromno informacij, pobud, peticij, blogov, videoblogov idr. s pobudami o enakosti spolov. Spoznali smo, torej, da je digitalni aktivizem za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosom med spoloma (spoli?) živ in dejaven na globalni ravni. Očitno nam je postalo tudi, da so orodja in metode digitalnega aktivizma prilagojene družbeno ekonomskim kontekstom v katerih se izvaja in jih namerava spremeniti ter da prinaša za aktiviste in aktivistične organizacije tudi tveganja in nevarnosti.”

Vir: IAŠ