ADRA Slovenija je na otroškem in mladinskem poletnem taboru v Nazarjah, ki ga je organiziralo Društvo stezosledcev v mesecu juliju izvedla delavnice globalnega učenja. Delavnice so bile prilagojene starostnim skupinam, preko njih pa je 56 udeležencev spoznavalo različne cilje trajnostnega razvoja.

Otroci med 6 in 9 let so bližje spoznali 15 cilj trajnostnega razvoja – življenje na kopnem – in 14 cilj – življenje v vodi -, posredno pa tudi 13 cilj – podnebni ukrepi. Otroci so spoznali ogrožene živali kot so sloni, kiti, pande, gorile, polarni medvedi njihova življenjska okolja. Skozi interaktivno delavnico so se naučili, kje živijo najbolj ogrožene živali na svetu, kaj se dogaja z njihovim življenjskim prostorom, kako na njih vplivajo podnebne spremembe in človeško ravnanje. V pogovoru smo skupaj iskali rešitve in pogledali dobre prakse zaščite in ohranjanja habitatov ogroženih živali. Skupaj z otroci smo iskali načine, kako se lahko aktivirajo in postanejo del rešitev za ohranjanje živali in planeta.

Mladi med 10 in 15 let so se skozi delavnico posvetili 13 cilju trajnostnega razvoja – podnebni ukrepi – in 12 cilju – odgovorna proizvodnja in poraba -, posredno so se dotaknili tudi 15 cilja – življenje na kopnem. Skozi interaktivno delavnico so spoznavali različne strukture in teksture zemlje, iz katerih se je glede na vsebnost živih organizmov pa tudi gliv, homogenost in vir vzorca ugotavljalo, katera zemlja je najbolj neokrnjena in zdrava za pridelovanje. Pogledali so učinke na zemljo in posledično hrano, če pridelujemo ekološko brez uporabe pesticidov in kaj se zgodi kadar uporabljamo številne pesticide, da bi povečali proizvodnjo. Ob enem so razpravljali, kako lahko sami pripomorejo k bolj čistemu zraku, zemlji in vodi – ključnim sestavinam za pridelavo hrane.

adra gu nazarje adra gu nazarje 2 adra gu nazarje 3