Bridge 47 je izdal novo publikacijo »Vzpostavljanje partnerstev za izmenjavo znanja: Dialogi po Evropi«, v kateri so zbrane izkušnje projekta Bridge 47, pridobljenih s tega področja.

Partnerstva za izmenjavo znanja so gostila strokovne dogodke v živo in na spletu, izvajala mreženje in izmenjavo, širila informacije o globalnem učenju ter se, ob podpori širše mreže Bridge 47, združevala za posebne dejavnosti, kot so delavnice, spletni seminarji in publikacije.

Building Knowledge Exchange Partnerships Dialogues Across Europe

Pripravila: PV


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.