Unlocking the transformative potential of education: the alliance between Lifelong Learning and SDG Target 4.7 je naslov najnovejše zagovorniške publikacije, ki raziskuje vlogo vseživljenjskega učenja pri uresničevanju globalnih ciljev, še posebej cilja 4.7 trajnostnega razvoja. Avtor raziskave, ki je nastala v sklopu projekta Bridge 47, je Chris Millora, nad njeno izvedbo pa je bdela Platforma SLOGA.

Namen tega zagovorniškega dokumenta je zbrati dokaze in primere najboljših praks, ki zagovarjajo potrebo po vključitvi pristopov vseživljenjskega učenja v strategije in ukrepe za izpolnitev cilja 4.7 trajnostnega razvoja. Izhaja iz študij primerov v kontrastnem kontekstu Kenije, Kanade, Nemčije in Egipta, pa tudi iz političnih in programskih dokumentov regionalnih ter svetovnih akterjev. S tem dokazuje, kako so bili pristopi vseživljenjskega učenja vključeni v nacionalne in lokalne politike – s tem je bil narejen korak naprej pri doseganju cilja 4.7 trajnostnega razvoja.

Ta publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Publikacija: Lifelong Learning

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.