Evropska komisija je začela z evalvacijo programa Erasmus+ in vabi posameznike, javne organe, organizacije, podjetja, sindikate idr. k predložitvi mnenja o tem, ali program Erasmus+ deluje, kot je predvideno v pravnih podlagah.

Pri evalvaciji bodo še posebej izpostavljene administrativne poenostavitve in krepitev socialnega vključevanja.
Vsak prispevek bo uporabljen pri nadaljnjem razvoju in izboljšanju programa.

Na spletni strani Evropske komisije lahko oddate svoj prispevek k evalvaciji programa.

Pripravila: PV