Lahko pomagaš pri odpravi svetovne revščine

MILENIJSKI CILJ ŠT. 1: Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto

Prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan in prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto.

V 21. stoletju 1,2 milijardi ljudi, to je vsak peti prebivalec, živi v skrajni revščini z manj kot enim ameriškim dolarjem na dan. Vsak dan zaradi lakote umre 24.000 ljudi, kar pomeni, da vsake 3,6 sekunde zaradi lakote umre en človek. Od trenutka, ko ste pričeli z branjem, je zaradi pomanjkanja hrane umrlo deset ljudi, med njimi kar sedem otrok mlajših od pet let. Največ revnih prebivalcev živi v Južni Aziji in podsaharski Afriki, kjer kar več kot 40 % ljudi živi z manj kot 1 dolarjem na dan. Med leti 1990 in 2005 je število ljudi, ki živijo v skrajni revščini padlo iz 1,8 na 1,4 milijarde, vendar pa je pa je ta trend bi prisoten predvsem v Severni Afriki in Vzhodni Aziji, ne pa tudi v podsaharski Afriki, Južni Aziji in Latinski Ameriki.

Kaj je potrebno narediti?
Za dosego cilja je potrebno zmanjšati posledice gospodarske krize, povečati pomoč v obliki hrane, izboljšati infrastrukturo (oskrba z vodo, ceste, šole) v najbolj ranljivih regijah, izboljšati izobraževanje in zdravstvo ter se boriti proti podnebnim spremembam, ki lahko z vedno bolj pogostimi poplavami in sušami negativno vplivajo na preskrbo s hrano.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
V Sloveniji so organizacije, ki se ukvarjajo z odpravo revščine in lakote: Slovenska Karitas, Rdeči križ Slovenije, Hrana za življenje še nekatere druge nevladne organizacije. Rdeči križ Slovenije deluje na področju Slovenije, preostale pa sodelujejo z lokalnimi organizacijami v državah v razvoju.

TUDI TI lahko odpraviš revščino!

  • Preberi si več o vzrokih in posledicah svetovne revščine
  • Pridruži se organizaciji ali drugi ustanovi, ki se bori za odpravo revščine in skupaj z njimi opozarjaj na problem revščine v svojem okolju (seznam organizacij najdeš na spletni strani Sloge,www.sloga-platform.org)
  • Spodbujaj državnike, da se zavzamejo in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zmanjšanje svetovne revščine.