Zamisel o projektu „Spoznaj svoj življenjski slog – Spodbujanje trajnostnega razvoja v izobraževalnih programih za mlajše odrasle“ (angl. Know your Lifestyle) se je porodila kot odziv na odsotnost razvojnega izobraževanja o problemih globalizacije in trajnosti v programih za manj izobražene mlajše odrasle v petih evropskih državah.

Da bi zapolnili to vrzel, so mentorji, ki izvajajo programe za mlajše odrasle in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojnim izobraževanjem, skupaj razvili pet modulov o trajnostni potrošnji in

oblikovali didaktično gradivo za izvajalce delavnic. Moduli so zasnovani z uporabo metod globalnega učenja in obsegajo vsebine: Mobilni telefon, Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni industriji, Voda – naša skupna dobrina, Človeška energija in Obnovljivi energijski viri.

Gradiva za posamezne module omogočajo veliko fleksibilnost uporabe in so primerna tudi za osnovne in srednje šole. Objavljena so na spletni strani projekta v štirih jezikih: slovenskem, angleškem, nemškem in estonskem.

Slovenska partnerja v projektu sta bila Andragoški center Slovenije in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Več informacij: Renata Karba, Umanotera, renata@umanotera.org

Spletna stran projekta, kjer so dostopna gradiva: www.knowyourlifestyle.eu.