Skupina za globalno učenje pri mreži CONCORD je imela 23. in 24. maja 2023 redni spomladanski sestanek. Po dolgem času je bil izveden v v živo v Bruslju na sedežu CONCORD. Srečanje je bilo priložnost za nevladne organizacje za izmenjavo na evropski ravni in snovanje dela mreže na področju globalnega učenja v prihodnje. Udeležila se ga je tudi vodja področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA.

Sestanek je združil nacionalne predstavnike mreže,  ki so ovrednotili delo v preteklem letu in pripravili načrte za izvedbo v drugi polovici 2023. Prav tako so se posvetili volitvam v Evropski parlament junija 2024 (CONCORD je ustanovil posebno Task Force za volitve).

Prisotni so pogledali tudi uresničevanje Dublinske deklaracije, kjer so ugotovili, da njim znanim informacijam države nimajo že pripravljenih načrtov za implementacijo in se dogovorili, da spodbudijo nacionalne vlade k uresničevanju deklaracije.

Del srečanja so posvetili refleksiji razpisa programa DEAR Evropske komisije in zbrali odzive in priporočila za komisijo. Priporočilom bodo ponovno posvetili večjo pozornost jeseni, in jih posredovali komisiji.

V delu, posvečenemu vlogi globalnega učenja v razvojnem sodelovanju, se jim je pridružila predstavnica DG INTPA G3, s katero je potekala razprava kako trenutni trendi v mednarodnem razvojnem sodelovanju vplivajo na področju globalnega učenja.

Potekale so tudi volitve v Usmerjevalni odbor GU CONCORD (GCE Steering Group). Izvoljeni so bili novi člani. CONCORD se je zahvalil dosedanjemu odboru, katerega del je bila tudi Patricija Virtič.

Pripravila: PV