Zavod Global sporoča, da so v okviru projekta REINSER razvili zabavno medkulturno igro, ki je trenutno v tisku. Prve izvode pričakujejo še ta mesec.

Projekt REINSER (Refugees Economic Integration through Social Enterpreneurship) – program Interreg Adrion – “Usposabljanje beguncev/prosilcev za azil za lažjo integracijo v delovni proces” se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev skozi socialno podjetništvo. Vodilni partner projekta je Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Projektni partner je tudi Primorski tehnološki park, s katerim je Zavod za globalno učenje in razvoj projektov sklenil sporazum o izvajanju projekta.

Igre so univerzalne. V vseh delih sveta in v vseh kulturah se ljudje igrajo. Tako je padla ideja, da spoznamo tradicionalne igre nam oddaljenega sveta in ga na zabaven način približamo ljudem v Sloveniji, preko zabavnih, družinskih namiznih iger. Pri tem so v procesu sodelovali prosilci za azil iz teh dežel.

(c) Fotografija Zavod Global

Pomemben člen je organizacija, ki se profesionalno ukvarja z razvojem družabnih iger. V ta namen smo sodelovali s podjetjem Value Add Games. Oni so vodili proces razvoja od začetka do konca.

Že sam proces zamisli igre v resnici ni enostaven. Gre za rahlo zapleten in zelo kreativen proces in rek, da več glav več ve, je pri tem delu zelo na mestu. Še posebej je pomembno, da v proces vključimo ljudi, ki vedo to, česar (razvijalci iger) ne vedo. In pri tem so bili prosilci za azil vključeni. Zanje smo izvedli 15 delavnic, ki so bile razdeljene v sklope (1) uvod oz. predstavitev iger, (2) razvoj iger in (3) trženje ter prodaja iger.

(c) Fotografija Zavod Global

Na koncu je sledilo intenzivno testiranje, oblikovanje in tiskanje iger. Že v tem mesecu pričakujejo 1000 kosov medkulturnih iger, ki bodo šle v promet.

Vir: Zavod Global, pripravil AK