Izšel je priročnik, namenjen oblikovalcem politik, raziskovalcem in strokovnjakom, ki ponuja navdihujoč okvir za vzpostavitev prostovoljnih lokalnih pregledov doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Pregledi so temeljni instrument za spremljanje napredka in ohranjanje transformativnih in vključujočih ukrepov lokalnih akterjev za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Priročnik vsebuje ključne primere uradnih in eksperimentalnih kazalnikov, ki so koristni za vzpostavitev učinkovitega lokalnega sistema za spremljanje ciljev, posebej namenjenega evropskim mestom. Priročnik za vsak cilj posebej izpostavlja primere usklajenih in lokalno zbranih kazalcev, tako da se lokalni akterji lahko primerjajo z drugimi mesti in spremljajo svoje posebne potrebe in izzive.

Knjižica je že na voljo v naši knjižnici.

Na spletni strani Evropske komisije pa najdete zemljevid, ki vsebuje pregled objavljenih baz podatkov o pregledih, ki se ga bo posodabljalo.