Zavod Azum je v prvi polovici leta izvajal projekt “Theatre as a tool for prevention of dating violence among youth”, ki ga je sofinanciral projekt Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA. Zavod se je pri izvajanju aktivnosti soočal, tako kot mnoge druge organizacije, z velikimi izzivi.

Začetna ideja projekta je bila v sodelovanju s šolami in mladinskimi centri ustvariti niz delavnic za najstnike, stare 14 in 15 let, ter pripraviti priročnik za usposabljanje učiteljev in mladinskih delavcev. Pri tem so nameravali uporabiti metode gledališke pedagogike in dramatike. Z večjo ustvarjalnostjo bi mladi postali aktivni udeleženci in ne pasivni prejemniki.

Zaradi razmer, povezanih s pandemijo, so morali svoje aktivnosti prilagoditi. Odločili so se, da bodo vse aktivnosti “prevedli” v spletna srečanja in delavnice. Poleg tega pa so pripravili program spletne učilnice s pisnimi nalogami. Ker učencev niso želeli preobremeniti, so delavnice razdelili na tri dele po 1 uro.

Njihove izkušnje so pokazale, da mnoge šole in mladinski centri ne morejo zagotoviti razmer, potrebnih za izvedbo takšnih spletnih delavnic. Kljub temu so uspešno vzpostavili partnerske odnose in nadaljevali z izvedbo projekta.

Karte je ponovno premešala prekinitev stanja epidemije v Sloveniji. Izvedba aktivnosti v živo je bila sicer možna, vendar pa je bila izvedba ponovno pod “vprašajem” – bližale so se počitnice, izvajalci pa so morali upoštevati ukrepe. Zavod je uspešno preoblikoval svoje aktivnosti: ponovno so se vrnili na prvotni načrt izvajanja aktivnosti v živo (kljub ukrepom) in uspešno izdali priročnik.

Celoten opis projekta v angleškem jeziku.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.