Ostale povezave

Seminar za učitelje “Učenje in poučevanje globalnih vsebin” – januar 2013

Sobota, 19. januar 2013
Predkolonialna Afrika (Ibrahim Nouhoum – Mednarodni afriški forum)

Svetumet delavnica za globalno učenje  in povezava do knjige Cradle to cradle (Maja Rijavec – Svetumet)

Medkulturno učenje v praksi (Nina Arnuš – Humanitas)

Od multikulturnosti k medkulturnem dialogu: kulturne razlike in diskriminacija (Nina Vodopivec – Inštitut za novejšo zgodovino)

Evalvacija (Rene Suša – Društvo Humanitas)

Seminar za učitelje “Globalno učenje – Ključni principi in učinkovita šolska praksa” – avgust 2012

Ponedeljek, 27. avgust 2012

 Uvod v globalno učenje (Rene Suša – Društvo Humanitas)
Kaj je globalno učenje? Kakšne cilje in vrednote zasleduje? Katere teme naslavlja? Kako globalno učenje osmišlja že pridobljeno znanje?

Pravice in dolžnosti (Maja Planinc – UNICEF Slovenija)
Med delavnico se pogovarjamo o pomenu pravice kot take ter o tem, kako pri otrocih in mladih priučiti/vzgojiti čut odgovornosti za uresničevanje in upoštevanje pravic (tako pravic otrok kot pravic odraslih); pogovarjamo se o pomenu odgovornosti do samega sebe, do sovrstnikov, do ljudi in do sveta.

Virtualna voda (Rene Suša & Mateja Kraševec – Društvo Humanitas)
Voda ne predstavlja samo vir življenja, temveč je tudi temelj naše ekonomije. V delavnici preko različnih skupinskih nalog in iger spoznavamo pomen (virtualne) vode ter njeno vpetost v vse pore našega življenja. Raziskujemo tudi  kako varčevati z vodo na nevsakdanje, očem skrite načine.

Dostojanstvo človeka in revščina (Simona Kemperle – Amnesty International)
Delavnica se nanaša na kršenje človekovih pravic v povezavi z revščino in pregled konkretnih primerov. Na delavnici bomo dali poudarek predstavitvi novega priročnika na temo revščine in kršitve človekovih pravic, obenem bomo tudi predstavili participatorne metode in avdio vizualni material, ki go uporabljamo ob izvedbi delavnic.

Torek, 28. avgust 2012

Globalno učenje – naslednji koraki (Rene Suša – Društvo Humanitas)
Različni nivoji vpeljave globalnega učenja. Je globalno učenje lahko kontraproduktivno? Pasti globalnega učenja. Globalno učenje  – način odpiranja učnega prostora ali sredstvo manipulacije?

Kritični pregled otroške/mladinske literature (Max Zimani – Zavod Global)
Namen delavnice je udeležence senzibilizirati za prepoznanje knjig in drugih pripomočkov, ki so (ne)primerne za predstavljanje drugih kultur. Vzorčni primer predstavljajo knjige, ki govorijo o Afriki in njenih prebivalcih.  Udeleženci so po delavnici senzibilizirani za kvalitetno in inovativno medkulturno izobraževanje otrok. Dobijo konkretne primere pripomočkov, ki jih velikokrat uporabljamo za poučevanje o drugih kulturah in podani so številni primeri kvalitetnih pripomočkov.

Skozi oči drugega (Rene Suša & Mateja Kraševec – Društvo Humanitas)
Kadar govorimo o ključnih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo (odpravljanje revščine in neenakosti, razvojna in okoljska vprašanje, problematika (ne)izobraževanosti…), jih pogosto obravnavamo le iz lastne perspektive. Kaj o teh vprašanjih mislijo ljudje iz drugih družb in kultur – tistih, t.i. manj ‘razvitih’ oz. ‘v razvoju’? Kako odpreti prostor za njihova mnenja in kako spoznavati ozadje lastnih prepričanj in stališč? Na kakšne načine lahko razumemo pojme, kot so razvoj, izobraževanje, enakost, revščina?

Spolne in reproduktivne pravice(Mojca Žerovec in Dunja Obersnel – Slovenska filantropija)
Čeprav se seznanjenost s spolnimi in reproduktivnimi pravicami ter spolnim in reproduktivnim zdravjem danes v Sloveniji zdi neproblematična, praksa kaže, da je še zmeraj veliko mladostnic in mladostnikov nepoučenih in zmedenih, ko se srečujejo z dilemami kot so varna spolnost, zanositev, pravica do izbire, načrtovanja družine, ustreznega zdravstvenega varstva in kontracepcije, itd. Hkrati jim želimo tematiko predstaviti v globalnem kontekstu ter ozavestiti mlade o pomembnosti zagovorništva spolnih in reproduktivnih pravic v državah globalnega juga.

Sreda, 29. avgust 2012

Stran s predsodki in diskriminacijo (Tina Trdin in Lana Cvetič – Zavod Voluntariat)
Preko interaktivnih iger, dela v skupini in z delom na sebi se spoznavamo s pojmoma predsodek in diskriminacija, ju ozavestimo ter se z njima soočimo. Cilji delavnice so ozavestiti in zavedati se svoje osebne in kulturne identitete, prepoznati lastne predsodke, stereotipe in diskriminatorno obnašanje ter razvijati empatijo, kritično mišljenje in komunikacijske veščine. Delavnica vključuje kratek odmor.

Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti (Mojca Urh – Slovenska Karitas)
Skozi ustvarjalne, likovne, literarne ali interaktivne delavnice bodo učenci in dijaki spregovorili o tem kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča in kakšne so njihove posledice, še posebno v državah v razvoju. Vsak bo lahko razmislil o globalnem vplivu naših dejanj, kako lahko država in kot posameznik prispevamo k zmanjševanju le teh.

Življenjski krog izdelkov (Živo Gobbo – Društvo Focus)
Cilji delavnice so razumeti vpliv potrošniških odločitev na okolje, spoznati življenjski cikel predmetov vsakdanje rabe ter ovrednotiti vpliv lastnih potrošniških odločitev na okolje. V nadaljevanju razmišljamo o medsebojnem vplivanju, o pomenu dejanj in besed na ljudi in obratno. Aktivnost spodbuja h kritičnemu razmisleku o sebi, svojih dejanjih in vedenjskih lastnostih ter o vplivu le-teh na druge ljudi in obratno: da kritično presojajo dejanja in besede drugih.