Medijska pismenost

Poročila iz konferenc in drugih javnih dogodkov

National Identity in the Context of Global Citizenship; Central and South Eastern Europe and the EU Mediterranean Countries (Report).
Rene Suša in Barbara Vodopivec, SLOGA, 2011.

Zaključki seminarja “Study on the Experience and Actions of the Main European Actors in the field of DEAR”.
Evropska komisija, 2010.

Poročilo seminarja Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti.
Rene Suša, SLOGA, 2009.

Uradni dokumenti, priporočila, smernice

Development Education and Awareness Raising (DEAR) – Towards a European strategy
Cornelia Vutz. Library Briefing, Library of the European Parliament.

Smernice za globalno izobraževanje
North South Centre of the Council of Europe, 2008.

Raziskave

Publikacija o globalnem učenju v Sloveniji
Nina Arnuš, SLOGA, 2010.

»Study on the Experience and the Main European Actors Active in the Field of Development Education and Awareness Raising« (DEAR-Study).
Evropska komisija, 2010.

Global learning in schools; a review of what works
Max Hogg, Think Global, 2010.

Development Education and the School Curriculum in the European Union
Pete Davis, DEEEP, 2009.

Global Dimensions in Secondary Schools
Bourn Douglas in Frances Hunt, Development Education Research Centre.

Young People and International Development; Engagament and Learning
Bourn Douglas in Kate Brown, Development Education Research Centre.

Vloga mednarodnega prostovoljnega dela v konteksu učenja za globalno uravnoteženo sobivanje.
Zavod Voluntariat, 2008.

“Global Education Guidelines”.
Global Education Week Network v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope.

Global Education in Czech Republic.
The European Global Education Peer Review Process. GENE, 2008.

Video gradiva

Izobraževanje za razvoj: pogovor z Matejo Kraševec iz društva HUMANITAS. Studi 12, 2008. Studio 12, 2008.

Otroci brez spremstva: pogovor z Matejo trpin iz akcijske mreže za otrokove praviice SEECRAN. Studio 12, 2008.

Trgovina z ženskami in deklicami: pogovor z Nino Obran iz Društva Ključ, centra za boj proti trgovini z ljudmi. Studio 12, 2008.

Izzivi razvojnega sodelovanja (EU-AKP): kratki film o izzivih s katerimi se srečuje razvojno sodelovanje med EU in državami Afrike, Karibov in Pacifika. Studio 12, 2008.