Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) predstavlja svoj dokument “Financiranje ALE v Evropi”, ki ga je pripravila delovna skupina EAEA za financiranje učenja in izobraževanja odraslih (ALE). Dokument ponuja  pogled iz več zornih kotov na financiranje učenja in izobraževanja odraslih v Evropi in podaja priporočila za njegovo finančna vzdržnost.

Agencija EAEA že več let pozorno spremlja stanje financiranja učenja in izobraževanja odraslih v Evropi prek svojih poročil o državah in projektov – zlasti Financiranje učenja odraslih v Evropi (FinALE), ki je bil zaključen leta 2018. Javno financiranje je v ospredju njihovega spremljanja, saj je ključno za finančno vzdržnost sektorja, pa tudi za zagotavljanje kakovosti zagotavljanja učenja.

Leta 2022 je delovna skupina EAEA za financiranje pod drobnogled vzela trenutne ravni financiranja izobraževanja in usposabljanja v Evropi (oziroma kaj vemo in česa ne vemo o njih), instrumente financiranja ter ključne trende in izzive pri financiranju izobraževanja in usposabljanja.

Na podlagi tega je delovna skupina razvila številna priporočila:

Raven oblikovanja politike

  • Razvoj in uvedba meril za financiranje učenja in izobraževanja
  • Ustvarjanje spodbud za oblikovanje finančnih okvirjev za ALE
  • Spodbujanje zbiranja podatkov o financiranju ALE
  • Spodbujanje finančnih orodij in instrumentov, ki spodbujajo sodelovanje ter dopolnjevanje namesto konkurence

Raven prakse

  • Zbiranje dobrih praks iz drugih sektorjev ali držav
  • Zbiranje podatkov v organizaciji
  • Ozaveščanje o vplivu trajnostnega financiranja na učeče se

Dokument si lahko prenesete na tej povezavi

Pripravila: PV
Foto: EAEA