Generalni direktorat Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj (GD DEVCO – European Commission’s Directorate-General for International Cooperation and Development) se je s 16. januarjen 2021 preoblikoval v GD za mednarodna partnerstva (GD INTPA – Directorate-General for International Partnership). Poleg imena se spreminjajo organigrami in načini dela.

Opaziti je mogoče veliko močnejšo osredotočenost na geografsko določanje, močno prednostno obravnavanje splošnih političnih prednostnih nalog EU in rahlo depriorizacijo drugih tem, kot so organizacije civilne družbe. Močno se osredotočajo na soustvarjanje v enotah v tem generalnem direktoratu (GD), pa tudi v drugih generalnih direktoratih. Usklajevanje znotraj GD bi potekalo na primer prek prednostnih skupin za politike. Generalnemu direktorju bodo o ključnih prednostnih vprašanjih svetovali neposredno (glavni) svetovalci, ki bodo usklajevali te medsektorske skupine.

Za globalno učenje in ozaveščanje javnosti (Development Education and Awareness Raising – DEAR) je bila včasih odgovorna enota B4 DEVCO, odgovorna za kulturo, izobraževanje in zdravje, ki je bila del Direktorata za mir in ljudi. Zdaj je v enoti za mladino, izobraževanje in kulturo G3 (Youth, Education and Culture) v okviru direktorata za človekov razvoj, migracije, upravljanje in mir (Human Development, Migration, Governance and Peace Directorate). Catherine Ray je nova vodja te enote, Agata Sobiech pa ostaja vodja DEAR.

Enota želi biti center strokovnega znanja za sodelovanje na področju izobraževanja, od zgodnjega otroškega razvoja do terciarnega izobraževanja, vklj. usklajevanje programa Erasmus + in globalnih izobraževalnih pobud ter programa DEAR. Prispeva tudi k oblikovanju politik Komisije o mladini, izobraževanju in kulturi, zlasti njihove zunanje razsežnosti.

Zdi se, da v okviru NDICI obstaja skupina za tematsko sodelovanje (Thematic Cooperation Team), ki je odgovorna za program CSO-LA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti), kar bi lahko bil konkreten primer omenjenih prizadevanj za soustvarjanje med enotami.

Glede na strateški načrti za obdobje 2020–2024 naj bi program DEAR prispeval k razvoju ozaveščenosti in kritičnega razumevanja evropskih državljanov o trajnostnem razvoju in preoblikovalnih izzivih v soodvisnem svetu ter podpiral njihovo aktivno sodelovanje pri odzivanju na te izzive in uresničevanju Agende 2030.

Komisija bo še naprej spodbujala usklajevanje dejavnosti DEAR z državami članicami EU in posebne teme, na katere se bo DEAR osredotočil, bodo v skladu s cilji, ki jih zasleduje Team Europe, da bi prispevala k večji skladnosti med notranjimi in zunanjimi politikami in ukrepi.

V zadnjem četrtletju leta 2020 je načrt upravljanja navedel, da so zaključili oceno programa CSO-LA (program DEAR) 2021–2027. Kot odziv na predhodna vprašanja, ki jih je izpostavila ocena, in tudi zaradi boljše prilagoditve prednostnim nalogam Evropske komisije, bo program bolj strateški in osredotočen, s ciljem opolnomočenja državljanov EU (in zlasti mladih) prek organizacij civilne družbe. Cilj je, da bi ti opolnomočeni državljani postali nosilci sprememb in prispevali k bolj vključujočim družbam, trajnostnemu razvoju in reševanju globalnih izzivov. V ta namen so decembra 2020 organizirali po posvetovanje  in anketo z organizacijami civilne družbe o DEAR – platforma SLOGA je sodelovala z lastnim prispevkom, aktivno pa smo bili vključeni tudi v prispevke CONCORD in Bridge 47.

DEAR Supoort Team se je z 12. januarjem 2021 zamenjal. Novo ekipo sestavljajo: vodja ekipe Francesca Vanoni iz Trenta, Max Fras iz Londona (kapitalizacija, vključevanje mladih, krepitev zmogljivosti in mreženje) in Ekaterina Sitnikova iz Bruslja (komunikacija in organizacija dogodkov).

Pripravila: Patricija Virtič

Foto: Canva